Gáirdín na Scoile/Our School Garden.

Mar a bhíonn i gcónaí, is é seo an tréimhse is gnóthaí dúinn i gairdín na scoile, agus meitheal de pháistí ag saothrú go dian faoin ngrian! Is breá le fiailí an ghrian chomh maith, rud a chinntíonn go bhfuil go leor le déanamh! ‘Sé an Múinteoir Brían atá ag...

Seachtain na Gaeilge

Toisc gurb í seo “Bliain na Gaeilge”, bhí Seachtain na Gaeilge fíor-speisialta i mbliana. Bhí seomraí ranga agus siúltáin na scoile maisithe le saothar ealaíne agus go leor leipreacháín, seamróg agus ar ndóigh, ár ndathanna náísiúnta á léíriú le bród. Míle...

Siúlóid Ghorta AFRI/AFRI Famine Walk.

Toisc go bhfuil An Gorta Mór mar chuid lárnach de churaclam staire Rang 5, bhí páistí ón dá Rang 5 páirteach sa siúlóid bhliantúil ó Choláiste Teicneolaíochta Cheatharlach go Reilg an Ghorta ar an Lána Glas. Tá áit na mílte duine curtha ann, iad siúd a fuair bás i...

Trí Ghradam ag Coirm!

Ba mhór an t-áthas a chuir sé orainn nuair a tháinig an dea-scéal ón gcomórtas a bhí ar siúl i Ros Mhic Triúin! Bronnadh na gradaim mar aitheantas ar shár-chaighdeán na haisteoireachta, na hamhránaíochta agus an rince. Beidh an seó seo á chur i láthair arís ag an...