Fáilte ar ais!

Fáilte mhór roimh na naíonáin bheaga go léir agus a gclann agus iad ag cur tús lena saol nua sa Ghaelscoil. Fáilte faoi Leith roimh James ata tagtha chuig Rang 6 ó Ghaelscoiol Eiscir Riada, chomh maith le hAoibhín, James agus Archie a tháinig chugainn ó Ghaelscoil...

Áras na nÓg

Is áis nua den scoth í Áras na nÓg atá bunaithe le comhoibriú ó Chumann CLG Éire Óg, ata taobh linn anseo i nGarrán na Fuinseoige. Gach eolas maidir leis an Seirbhís Iarscoile le fáil ag 085 1340047 nó 087 2857048. Gach eolas faoin Naíonra le fáil ó Lorraine ag 085...