Sábháilteacht Ar Líne/Online Safety

Labhair Garda Ralph Holmes lenár ranganna sinsir le déanaí faoi shábháilteacht “ar line”. Labhair sé leis na tuismitheoirí ar an ábhar céanna sa tráthnóna. Is féidir teacht ar chomhairle úsáideach tré bhrú ar an leathanach seo ar ár suíomh idirlín.Má...

Aonach na Cásca

Tá muintir uile na Gaelscoile ag súil go mór leis an aonach bliantúil, ceann de na laethanta is fearr sa scoilbhliain a mbíonn gach duine ag súil go mór leis. Is deis iontach é an t-Aonach chun páirt a ghlacadh i saol scoile do pháiste agus chun aithne a chur ar...

Cursaí Spóirt/ Sporting Activties

Comhghairdeas le páistí na Gaelscoile a bhí roghnaithe ar son na Gaelscoile san iománaíocht, sa chamógaíocht agus sa pheil mar chuid de chraobh an chontae Mini 7s. Ina theannta sin, ghlac na na buachaillí agus na cailíní páirt i gcomórtais FAI do bhunscoileanna. Tá an...

Timpeall na Scoile

Senior infants art work welcoming the arrival of spring. 5th class history models based on the Norman motte and bailey structures. First class creating with clay.