Announcements

Latest News

€10,000 Buaite againn i “Gala Gifts for Schools”

€10,000 Buaite againn i “Gala Gifts for Schools”

Ba mhór na sceitimíní a bhí sa scoil ar an Aoine seo caite nuair a bhí cuairt gan choinne ó Aoibhín Mc Garihy ó Dancing with the Stars, agus ionadaithe ó Gala Retail agus foireann thaifead ina teannta! Bhí ceathrar d’ár ndaltaí – Lauren Alcóc, Amelia Cole, Jimmy Ó...

read more
Dúshlán Bebras 2019/ National Bebras Computational Thinking Challenge 2019

Dúshlán Bebras 2019/ National Bebras Computational Thinking Challenge 2019

Ghlac cuid de pháistí sinsireacha na scoile páirt sa chomórtas ar-líne seo mar chuid de Sheachtain na Matamaitice. Bhí sé mar dhúshlán ag gach páiste fadhbanna uimhríochta a réiteach laistigh de theorainn ama áirithe. Bhí cúig cheist déag ann ina iomlán agus rátaí...

read more

Aladdin Connect

Tá sé ar intinn againn tús a chur leis an gcóras seo go luath. Cuireadh litir abhaile á mhíniú agus táimid ag súil go mbeidh sé seo mar phríomh chóras cumarsáide idir scoil is baile amach anseo. Cabhróidh an córas linn gearradh siar ar pháipéarachas agus ar chostaisí...

read more

Upcoming Events