Announcements

Latest News

Seachtain na hEolaíochta/Science Week

Mar chuid de Sheachtain na hEolaíochta, thug an dá Rang 6 cuairt ar an Institiúd Teicneolaíochta Cheatharlach chun freastal ar cheardlann 'Save the Planet in 45 Minutes'. Fuair Rang 5 cuireadh go dtí an Gaelcholáiste áitiúil chun triail a bhaint tuargnaimh eolaíochta...

read more

Aladdin Connect

Tá sé ar intinn againn tús a chur leis an gcóras seo go luath. Cuireadh litir abhaile á mhíniú agus táimid ag súil go mbeidh sé seo mar phríomh chóras cumarsáide idir scoil is baile amach anseo. Cabhróidh an córas linn gearradh siar ar pháipéarachas agus ar chostaisí...

read more
Cursaí Spóirt/Sports News

Cursaí Spóirt/Sports News

D'éirigh le foirne na mBuachaillí agus na gCailíní barr a sraithe a bhaint amach i gcomórtas Futsal idir-scoile le déanaí. Bhí ár bhfoirne peile páirteach i Sraith 1 de Chumann na mBunscol le tamall anuas. Shroich na buachaillí an cluiche leath cheannais agus rinne na...

read more

Upcoming Events