Seachtain na Gaeilge

 

  Is tréimhse  iontach í Seachtain na Gaeilge sa Ghaelscoil. Is mór an spórt a bhíonn againn idir rince, tráth na gceist,amhránaíocht, ceol, filíocht, comórtaisí eagsúla  ceardlanna ar líne agus an scoil maisithe go hálainn, dár ndoigh.

Bíonn céilí mór amuigh sa chlós agus caitheann gach duine dathanna na féile. Tagann comhphobal na scoile le chéile chun rincí traidisiúnta ar nós “Fallaí Luimní” agus “Ionsaí na hÍnse” a dhéanamh.   Cabhraíonn na páistí san hardranganna leis na páistí óga leis an rince  I mbliana, arís rinne roinnt do na páistí “Rince na Scuaibe” faoi stiúr ag An M. Máiréad  agus bhain an lucht féachana rí-taitneamh as.

Ghlac na Naíonáin Mhóra  leis an M. Jill páirt  san Fhéile Drámaíochta agus léirigh siad  an dráma i Halla de Róiste do daltaí na Gaelscoile  freisin.  Dráma den scoth a bhí ann agus fuaireadar ard-mholadh ón  moltóir agus dhá ghradam freisin.  Bhí an  dráma bunaithe ar an leabhar cáiliúil “Monkey Puzzle” le Julia Donaldson. Ghlacadar páirt i gCoirm, áit a bhuadar trí ghradaim freisin.Naí. Mhóra Seomra 6

 

Seachtain na Gaeilge is a huge event on the Gaelscoil calendar. We have great fun taking part in a wide variety of activities such as dancing, quizzes, music, singing, online workshops, poetry, competitions and decorating the school.

We hold an open air céilí and everyone wears the festival colours. The entire school community comes together to dance traditional dances such as “Ionsaí na hInse” and “Fallaí Luimní.” The older children partner the younger ones. An M. Máiréad coordinated the “Rince na Scuaibe” (Brush Dance)  again this year,which the group performed to the delight of the onlookers.  

An M. Jill’s Naíonáin Mhóra took part in the Drama Festival and also staged the play in Halla de Róiste for the school. It was a fantastic drama and they earned high praise and 2 awards from the adjudicators .The play is  based on the Julia Donaldson book “Monkey Puzzle.” They also took part in Coirm, where they earned a further 3 awards.