Agus sinn ag luí isteach ar scoil arís, seans go mbeadh na foinsí thíos úsáideach. An bhfuil tú ag iarraidh níos mó a fhoghlaim faoi na hacmhainní a d’fhéadfadh cabhrú leat féin agus le do pháiste agus sibh ag gabháil trí oideachas lán-Ghaeilge le chéile? Ar an suíomh seo gheobhaidh tú eolas maidir le roinnt de na hacmhainní tacaíochta atá ar fáil.?

As we  begin school again, would you like to learn more about the resources which could be useful for you and for your child as you go through Irish-medium education together? You can learn about and access some of those resources on this site.

http://www.focloir.ie    Foclóír ar líne / Online Dictionary

Litriú as Gaeilge/Spelling in Irish

Déan Comhra  is a printable booklet full of simple, practical vocabulary, aimed at parents and guardians of children attending a naíonra or Irish-medium school. You can access videos here to help with pronunciations.

https://www.facebook.com/glor.cheatharlach

Eolas faoi imeachtaí na Gaeilge i gCeatharlach. Information on Irish activities in Carlow , including after-school care, summer camps, Irish classes for adults etc. 

Tá an suíomh nua (2022) seo bunaithe ar an leabhar den ainm chéanna. Tá 9 caibidil ann, chun abairtí a mhúineadh le tacaíocht ó chomhaid fhuaime. I measc na háiseanna breise tá rainn agus amhráin .

This website  was launched in 2022 based on the book of the same name. Each of the chapters covered on the site includes common phrases in Irish, with an English translations, accompanied by sound files. There are also songs and rhymes.