Aprúin na Scoile

Rinne gach uile duine sa scoil, idir pháistí agus bhaill fhoirne, píosa ealaíne ar na h-aprúin seo. Tá cuid acu fós ar fáil trí oifig na scoile. Everyone in the school, from children to staff members, did a small piece of artwork on these aprons. There are some still...

Sábháilteacht Tine

Bhí “seomra suite” curtha trí thine i gclós na scoile, mar léiriú ar dhainséar tine sa teach, go speisialta um Nollaig. Dhóigh an “seomra” go talamh laistigh de 90 soicind. Bhí an bhriogáid dóiteáin i láthair chun deimhin a dhéanamh de go raibh...