Siúlóid an Ghorta Mhóir/Great Famine Walk

Bhailigh bundhúchasaigh Mheiriceá náisiún Choctaw $US170 chun cabhrú le muintir na hÉireann le linn an ghorta mhóir sna blianta1840. Ba mhór an éacht dóibh a leithéid a dhéanamh agus gan ach sé bliana déag caite ó am an ghátair dóibh féin, nuair a díbríodh as a...

Street Smart

Tháinig athrú sontasach ar Halla de Róiste an tseachtain seo le baile gnóthach tógtha ag foireann “Street Smart”. Bhí deis ag gach páiste sna bunranganna cuairt a thabhairt ar an halla chun díriú ar shábháilteacht ar na bóithre. Halla de Róiste was...

Peace Proms

Thaisteal cór na scoile, faoi stiúr An M. Lísa, go dtí an RDS i mBaile Átha Cliath ar an Satharn seo caite chun páirt a ghlacadh i gceolchoirm “Peace Proms”. Tá ard-mholadh tuillte acu go léir! Members of the school choir, trained by An M. Lisa Seomra 4...

Tá siad anseo! They’re here!

D’éalaigh na sicíní óna sliogáin ar deireadh, rud a chuir sceitimíní agus lúcháir ar lucht uile na scoile. Thug gach rang cuairt ar Sheomra 4 chun na sicíní gleoite a fheiceáil. Fanfaidh said tamall eile linn sula bhfilleann said ar an bhfeirm. The chickens...