D’éalaigh na sicíní óna sliogáin ar deireadh, rud a chuir sceitimíní agus lúcháir ar lucht uile na scoile. Thug gach rang cuairt ar Sheomra 4 chun na sicíní gleoite a fheiceáil. Fanfaidh said tamall eile linn sula bhfilleann said ar an bhfeirm.

The chickens finally emerged from their shells on Thurday last, causing great excitement throughout the school. Each class visited Seomra 4 in turn to see the fluffy chicks. They will remain with us for a short while before returning to the farm.