Dúshlán Bebras 2019/ National Bebras Computational Thinking Challenge 2019

Dúshlán Bebras 2019/ National Bebras Computational Thinking Challenge 2019

Ghlac cuid de pháistí sinsireacha na scoile páirt sa chomórtas ar-líne seo mar chuid de Sheachtain na Matamaitice. Bhí sé mar dhúshlán ag gach páiste fadhbanna uimhríochta a réiteach laistigh de theorainn ama áirithe. Bhí cúig cheist déag ann ina iomlán agus rátaí...