Nollaig 2014

Tá cuma na Nollag ar an scoil go cinnte. Rinneamar Fleasc na hAidbhinte ag tús an tséasúir agus tá sé in úsáid ag tionóil scoile, le coinnle difriúla á lasadh agus sinn ag druidim i dtreo na Nollag.Tá mainséar na Nollag in áit lárnach sa scoil agus tá crann Nollag...