Sábháilteacht Dóiteáin/Fire Safety

Mar is eol daoibh, bíonn asslonnú éigeandála rialta ar siúl againn leis na páistí. Mar chuid de chlár leanúnach Sláinte agus Sláinteachais na scoile, tháinig Darrell, duine de chuid Sheirbhísí Dóiteáin Cheatharlach, chun na scoile chun oiliúint a chur ar an bhfoireann...

Maith thú, a Andrew!

Roghnaíodh Andrew Ó Fearghaill, iarscoláire agus deartháir Nathan agus Ross, chun imirt ar fhoireann na hÉireann. Is mór an tsuim atá ag an triúr acu i gcúrsaí spóirt agus tá an-áthas orainn an dea-scéal seo a chloisteáil. Bí ag faire amach, a Ronaldo! Andrew Ó...

Lúíthchleasaíocht/ Athletics

Is iad lucht an Chlub Lúthchleasaíochta áitiúla, N. Labhrás Ó Tuathail, a d’eagraigh an lá seo, ócáid bhliantúil faoin dtráth seo. Mar a bhíonn i gcónaí, tá an bhéim ar an rannphártaíocht agus ar an spraoi ach mar sin féin, tá na páistí iad ag súil le roinnt...

‘Sna Ribíní/In the Rosettes!

Bhí lá den scoth ag na cailíní ar fhoireann sheó-léimní na scoile ag comórtas idirscoile i gCam Eolaing ar an Domhnach. In aineoinn go raibh siad in iomaíocht le roinnt foirne ag bhí i bhfad níos sine ná iad, ní raibh locht ar bith tuillte acu sa chéad bhabhta agus dá...

Fód Spraoi/Astro Turf

Nach mór iad na sceitimíní a bhí ar na páistí nuair a tháinig said ar ais ar scoil agus an Fód Spraoi nua réidh don imirt! Tá sé in úsáid ó mhaidin go tráthnóna gach lá agus deis ag gach rang sa scoil seal a chaitheamh ag imirt ann. Ní chuirfidh drochaimsir an...