Nach mór iad na sceitimíní a bhí ar na páistí nuair a tháinig said ar ais ar scoil agus an Fód Spraoi nua réidh don imirt! Tá sé in úsáid ó mhaidin go tráthnóna gach lá agus deis ag gach rang sa scoil seal a chaitheamh ag imirt ann. Ní chuirfidh drochaimsir an gheimhridh srian leis an spórt a thuilleadh. Buíochas an-mhór le gach duine a chabhraigh chun an áis iontach seo a thabhairt chun críche, idir thuismitheoirí agus Bhord Bainistíochta na scoile. Chun féachaint ar an bhfód á thógáil, brúigh anseo.

There was great excitement when the children returned to school, to discover that the much anticipated Astro Turf pitches had been completed in time for the new school year. They are in much demand throughout the entire school day, with each and every class group enjoying their sessions there. We will no longer be restricted by inclement winter weather as the pitches can be used all year round. Much credit is due to the parent body as well as the school’s Board of Management for making this dream a reality! To see the construction of our pitches, click here.