Siúlóid Ghorta AFRI/AFRI Famine Walk.

Toisc go bhfuil An Gorta Mór mar chuid lárnach de churaclam staire Rang 5, bhí páistí ón dá Rang 5 páirteach sa siúlóid bhliantúil ó Choláiste Teicneolaíochta Cheatharlach go Reilg an Ghorta ar an Lána Glas. Tá áit na mílte duine curtha ann, iad siúd a fuair bás i...

Peace Proms

Bhí an-chuid cleachtadh déanta ag cór na scoile don cheolchoirm seo le míonna anuas, faoi stiúr An Mhúinteoir Lísa. Is éacht í an méid eagrúcháin a bhain leis, le breis is 30,000 páiste ó níos mó ná 600 scoil ag glacadh páirte ann, idir thuaisceart agud dheisceart na...

Ficheall/Chess

Toisc gur éirighchomh maith sin leis an gClub Fichille Iarscoile, ceannaíodh roinnt binsí ar a bhfuil cluichí fichille do chlós na scoile, rud a thugann deis do na páistí cluichí a imirt le chéile ag am lóin. Following the success of our after-school chess club, it...

Mata Bheo!/Maths at Work!

Bailíonn páistí ó sheomra difriúil uibheacha ó chearca na scoile gach seachtain. Chuir rang leis An Múinteoir Brían cúrsaí Matamaitice, cúrsaí léitheoireachta agus cúrsaí bácála nuair a bhí na huibheacha á mbailiú acu! Bhí deis ag na páiostí ar fad na hábhair a mheá...