Bhí an-chuid cleachtadh déanta ag cór na scoile don cheolchoirm seo le míonna anuas, faoi stiúr An Mhúinteoir Lísa. Is éacht í an méid eagrúcháin a bhain leis, le breis is 30,000 páiste ó níos mó ná 600 scoil ag glacadh páirte ann, idir thuaisceart agud dheisceart na tíre. Chan ár bpáistí ag an gceolchoirm a bhí ar siúl i gCnoc Chillín, lasmuigh de chathair Chill Chainnigh. Chuir Stoirm Emma stop leis an gcéad dáta a bhí eagraithe faraor ach ghlac na páístí páirt sa cheolchoirm a ath-eagraíodh don 19ú Marta. Buíochas ó chroí leis an Múnteoir Lísa as an deis iontach a chuir sí ar fáil do na páístí a bheith mar chuid den ócáid speisialta seo.

Children from our school choir had been rehearsing for this concert for a number of months, under the tutelage of An M. Lisa. It is a huge undertaking with over 30,000 children participating in the concerts, representing over 600 schools north and south of the border. Our choir sang in the concerts in Cillín Hill, outside Kilkenny City. Unfortunately Storm Emma saw the cancellation of the original performance dates, but the choir took part in the rescheduled concert on March 19th. Thanks to An M. Lisa for giving the children the chance to be a part of this special event.

For more information on “Peace Proms”, please click here.