Comhneartú/Confirmation

  Buíochas ó chroí le gach duine a chabhraigh an ócáid a dhéanamh fíor speisialta: An tAthair Conn, séiplíneach na Gaelscoile agus foireann an pharóiste, Easca, Na hiarrthóirí agus a gclann, Múinteoirí Majella agus Cian atá i mbun Rang 6, An Múinteoir Lísa,...