Scoil Chóirthrádála/Fair Trade School

Tacaíonn ár scoil le Cóirthrádáil. I rith Choicís Chóirthrádála, iarraimid oraibh a bheith aireach go mbíonn tionchar ag ár roghanna ar shaol dhaoine a shaothraíonn go dian, ar bheagán cúitimh, chun sóláistí a chur ar fáil dúinn. Comhghairdeas le Niamh Ní Bhroin, Rang...

Céad Fhaoistin/ First Penance

Comhghairdeas leis na buachaillí agus na cailíní ó Rang 2 a ghlac leis an sacraimint seo i Séipéal an Teaghlaigh Naofa ar an Luan. Ba léir an t-ullmhúchán go léir a bhí déanta acu lena múinteoirí agus lena dtuismitheoirí. Congratulations to the boys and girls from...

Bua iontach an Niamh!/ A great win for Niamh!

Bhí Niamh ó Rang 4 ag snámh ar son na Gaelscoile le déanaí. D’éirigh léi bonn airgid a bhreith abhaile sa chomórtas snámh droma, ó chomórtas Uile Éireann a bhí ar siúl in Ionad Náisiúnta an tSnámha . Ní hamháin sin ach tháinig sí sa chúigiú háit sa chomórtas...