Comhghairdeas leis na buachaillí agus na cailíní ó Rang 2 a ghlac leis an sacraimint seo i Séipéal an Teaghlaigh Naofa ar an Luan. Ba léir an t-ullmhúchán go léir a bhí déanta acu lena múinteoirí agus lena dtuismitheoirí.

Congratulations to the boys and girls from Rang 2 who celebrated their First Penance in Holy Family Church on Monday. The great preparation they had done with their múinteoirí and their parents was very evident.