Ceol/Music

Táimid an-shásta go bhfuil an Ghaelscoil mar chuid de “Music Generation” arís i mbliana. Tá na ranganna sa cheol traidisiúnta faoi lán seoil már is gnách le gach páiste ó Rang 3 go Rang 6 ag foghlaim éagsúlacht d’úirlisí ceoil. Is í an fheadóg stáin...

Garrán Duckett/Duckett’s Grove

Mar chuid den tionscadal leis an údar iomráiteach Eoin Colfer, táimid ag bailiú scéalta faoi Ghárran Duckett. Má tá scéalta agat, nó má tá aithne agat ar aon duine go bhfuil scéalta acu faoin “Teach Mór” ó aimsir an mhionuaisle go tréimhse Miss Brady, is...

Lúthchleasaíocht/Athletics

Ghlac daltaí Rang 4, 5 agus 6 páirt san ócáid thaitneamhach idir scoile seo a bhí eagraithe ag Cumann Aclaíochta St. Laurence O’ Toole. Chomh maith le an-chuid buaiteoirí aonair, bhain cailíní Rang 6 an chéad áit amach sa rás foirne, bhí buachaillí Rang 6 sa...

Irish Online Resources

http://boscabeo.com/ http://www.isfeidirliom.ie/ http://www.daltai.com/phrases/ http://www.smartycatgames.ie/ http://www.nicurriculum.org.uk/irish…ilge/rang2.asp http://udar.ie/ http://www.digitaldialects.com/Irish.htm http://talkirish.com/games/...

Fáilte Ar Ais!

Tá súil againn gur bhain gach duine taitneamh as an sos agus as an ngrian a bhí againn an samhradh seo agus go bhfuil áthas ar chách a bheith ar ais do scoilbhliain nua. Fáilte speisialta roimh an 60 naíonán nua chomh maith le Elsa agus Síle Ní Dhubhghaill agus Katie...