Ghlac daltaí Rang 4, 5 agus 6 páirt san ócáid thaitneamhach idir scoile seo a bhí eagraithe ag Cumann Aclaíochta St. Laurence O’ Toole. Chomh maith le an-chuid buaiteoirí aonair, bhain cailíní Rang 6 an chéad áit amach sa rás foirne, bhí buachaillí Rang 6 sa dara háit agus d’éirigh le cailíní Rang 5 an tríú háit a bhaint amach. Comhghairdeas leis na páistí a ghlac páirt agus a chríochnaigh na rásaí 800m, 1000m agus 1200m.

Our 4th, 5th and 6th Class pupils participated in this most enjoyable inter schools event, which was organised by St. Laurence O’ Toole Athletic Club. As well many individual medal winners, our 6th Class girls won the team race, our 6th Class boys were runners up whilst our 5th Class girls took third place. Well done to all the children who participated and completed the 800m, 1000m and 1200m races.