Turas Peile/Football Trip

Thaisteal ochtar déag de phainéal peile sinsear na scoile, naonúr de bhuachaillí agus naonúr de chailíní, go Gaeltacht Rath Chairn le déanaí chun páirt a ghlacadh i gcomórtas idir-scoile de chuid Ghael Linn. D’fhan na páistí go háitiúil don oíche, maraon le...

Rith Spraoi/Fun Run

Cuirfear tús leis an rith spraoi bliantúil ag Club Rugbaí Cheatharlach. Cuirfidh sé seo tús oifigiúil le Seachtain Ghníomhach na Gaelscoile, a leanfaidh do ranganna uile na scoile go dtí an Aoine dar gcionn. Tá an Rith Spraoi á eagrú ag Cairde agus ag foireann na...

Ceolchoirm an tSamhraidh/Summer Concert

Glacfaidh gach rang páirt sa cheolchoirm. Beidh seó na sinsear (Rang 3-6) ar siúl ar an gCéadaoin, 21ú Meitheamh ar 7.30 agus beidh seó na sóisear ar siúl ar as Déardaoin, 22ú Meitheamh ag an am céanna. Beidh sé ar siúl I Halla de Róiste anseo sa scoil ar an dá oíche....

FAI Primary Schools 5s

D’imir an dá fhoireann go han-mhaith agus d’eirigh le foireann na mbuachaillí dul ar aghaidh go dtí an dara babhta, Bhí sé seo ar siúl I mBun Clóidí le déanaí agus is cúis áthais dúinn go bhfuil said ag dul ar aghaidh go Craobh Laighean. Is I seo an chéad...