Glacfaidh gach rang páirt sa cheolchoirm. Beidh seó na sinsear (Rang 3-6) ar siúl ar an gCéadaoin, 21ú Meitheamh ar 7.30 agus beidh seó na sóisear ar siúl ar as Déardaoin, 22ú Meitheamh ag an am céanna. Beidh sé ar siúl I Halla de Róiste anseo sa scoil ar an dá oíche.

All classes will participate in the concert.The senior classes (3rd to 6th) will have their concert on Wednesday 21st of June at 7.30 and the juniors (junior infants to 2nd classes) will present theirs on Thursday 22nd of June at 7.30 p.m. Both nights will be held in Halla de Róiste here in the school.