Team Hope

Le blianta fada anuas, eagraíonn páistí na scoile boscaí speisialta atá líonta le bronntanais áille do pháistí i dtíortha eile agus atá ar an ngannchuid. Molaimid go hard an fhlaithiúlacht seo – comhghairdeas le gach duine a bhí páirteach ann. As has been...

Cuisle na Nollag

Tá dlúthdhiosca díreach tagtha amach ina bhfuil carúil, dánta agus ceol na Nollag curtha i láthair ag córanna agus ámhranaithe ó Cheatharlach. Is é Ollie Hennessy a bhí mar an stiúrtheoir ar an dlúthdhiosca dar teideal “Cuisle na Nollag”. Seolfaidh an...

Brat Scoile Ghníomhaí

Mar is eol do chách, glacann daltaí na Gaelscoile páirt i mórán gníomhachtaí Chorp Oideachais. Freastlaítear ar na snáithe go léir atá ar an gcuraclam Chorp Oideachais – lúthchleasaíocht, rince, gníomhachtaí lasmuigh, gníomhachtaí eachtraíochta agus oiliúint...

Cuairteoirí

Bhronn Liam Mac an Bhaird beart leabhar Gaeilge, a raibh duaiseanna buaite acu le déanaí, ar an scoil nuair a tháinig sé ar cuairt chugainn agus d’inis sé roinnt scéalta do na páistí ó na hardranganna. Luigh sé seo isteach go hálainn leis an dtionscnamh...

Music Generation / Seirbhís na Nollag

Is cúis áthais dúinn an dul chun cinn ‘sna ranganna seo a fheiceáil agus a chloisteáil timpeall na scoile, idir cheol úirlise agus chór. Léireofar cuid den obair seo ag Seirbhís na Nollag a bheidh ar siúl i Séipeál Easca ar an Máirt, 17ú Nollaig, ar 7.30 i.n....