Seachtain na Scoileanna Caitliceacha

Thosaigh an ceiliúradh don seachtain speisialta seo i halla na scoile ar an Luan le searmanas álainn don scoil go léir. Bhí séiplíneach na scoile, an tAthair Conn, i láthair. Tá cuireadh ag seanthuistí Rang 2 cuairt a thabhairt ar na ranganna ar an gCéadaoin agus...

Tréadlia ar cuairt chuig Rang 2

Bhí áthas an domhain ar na buachaillí agus cailíní go léir nuair a tháinig an tréadlia, Pól Ó Leathlobhair, ar cuairt chun na scoile inniu. Labhair sé leo faoina chuid oibre agus thaispeáin sé dóibh cuid den bhfearas a úsáideann sé chun an obair seo a dhéanamh....

Fáilte ar ais ar scoil

Fáilte ar ais go téarma nua. Tá súil agam go raibh Nollaig álainn agus sos maith ag gach duine. D’éirigh go hiontach leis an díolachán ar na haprúin scoile. Is féidir cinn a cheannach go fóill tré oifig na scoile. Buíochas mór le gach duine a chabhraigh iad a...