Cumann na mBunscol

Is cúis áthais dúinn go bhfuil an chraobh sroichte ag an dá fhoireann arís i mbliana. Imreofar an dá chluiche in Ionad Bharr Feabhais an Fhionaigh. Buíochas ó chroí le Múinteoiri Art, Andréa agus Aoife a dhéanann traenáil leis na foirne, chomh maith leis na...

Lá na gCrann

Thug gach rang ó 1 go 6 cuairt ar choill agus láthair stairiúil áitiúil. Chuaigh Rang 1 go Páirc Darach, Rang 2 go Cloch an Ghrianáin, Rang 3 go Gairdíní Altamont agus Rang 4 chuig Coill na Nuachabháile. Thug Rang 5 cuairt ar Gharrán Duckett, Coill Bhaile na Cille...

Duais Timpeallachta/Pride of Place

Is léir go raibh moltóirí “Pride of Place” an-thógtha lenár n-iarrachtaí mar gur bronnadh príomhdhuais 2017 orainn mar scoil le déanaí. Buíochas speisialta lenár gcoiméadaí Tony chomh maith le Coiste Garraíodóireachta na scoile as an méid oibre a dhéanann...

Lúthchleasaíocht/Athletics

Cé nach raibh an aimsir ró-iontach, bhí ár ndaltaí thar barr! Ghlac ár ranganna sinsireachta, ó 4 go 6, páirt go fonnmhar i rásanna trastíre, eagraithe ag Cumann Lúthchleasaíochta N. Labhrás Uí Thuathail. Ní hamháin gur ghnóthaigh siad lear mór de bhoinn aonair sna...