Comhneartú/Confirmation

  Buíochas ó chroí le gach duine a chabhraigh an ócáid a dhéanamh fíor speisialta: An tAthair Conn, séiplíneach na Gaelscoile agus foireann an pharóiste, Easca, Na hiarrthóirí agus a gclann, Múinteoirí Majella agus Cian atá i mbun Rang 6, An Múinteoir Lísa,...

Cumann na mBunscol

Tá ár bhfoirne ag traenáil go dian, idir bhuachaillí agus chailíní, agus iad ag tabhairt aghaidh ar chomórtais pheile Chumann na mBunscol. Tá an chéad chluiche thart ag an dá fhoireann faoin dtráth seo agus imreoidh siad an dara ceann an tseachtain seo. Guímid gach...

Lúthchleasaíocht/Athletics

Tugadh deis do gach páiste páirt a ghlacadh sa chomórtas bliantúil seo ina raibh rásanna a d’oir do chách. Comhghairdeas lenár bpáistí a ghnóthaigh boinn ar an lá. Is í Molly Scott, ball d’fhoireann na mban faoi 20 a bhuaigh an bonn airgid ag...

Cleas Act

Táimid ag tnúth go mór le craoladh an chláir seo a léiríonn sampla de na gníomhachtaí iontacha anseo i nGaelscoil Eoghain Uí Thuairisc. Táimid an-bhródúil as réimse leathan talainne ár bpáistí a bheidh le feiceáil ann. We eagerly anticipate the broadcasting of Cleas...