Aifreann Scoile/School Mass

In onóir d’fhéile Mhuire gan Smál, ceiliúradh Aifreann speisialta sa Ghaelscoil inné, 8ú Nollaig. B’é an tAthair Conn Maoldomhnaigh, séiplíneach na scoile, a léigh an tAifreann. Bhí an-áthas orainn go raibh roinnt tuismitheoirí agus seantuismitheoirí i...

Aistear

‘Sé atá i gceist leis an gclár “Aistear” ná múinteoireacht agus foghlaim struchtúrtha trí shúgradh. Tá an-chuid infheistiú déanta ag an scoil in achmhannaí don chlár seo. Bhain daltaí Rang 6 an-taitneamh as cuid den fhearas adhmadóireachta a chur le...

#Relfie

Sí Clíodhna Ní Ghabháin, dalta Rang 6, a ghnóthaigh an chéad áit sa chomóratas seo le pictiúr di fein ag léamh ag craobh Peile na mBan i bPáirc an Chrócaigh. Bhí banna ceoil Ard Adhain ag seinnt sa chúlra agus í i mbun léitheoireachta. Geallann sí dúinn gur ghlac sí...

Cosaint Sonraí/Data Protection

Ghlac Bord Bainstíochta na Gaelscoile leis an bpolasaí seo , de réir na treoirlínte is deanaí. Tá sé ar fáil anseo. The Board of Management have ratified this policy, in line with recent guidelines. It is available at this link.