‘Sé atá i gceist leis an gclár “Aistear” ná múinteoireacht agus foghlaim struchtúrtha trí shúgradh. Tá an-chuid infheistiú déanta ag an scoil in achmhannaí don chlár seo. Bhain daltaí Rang 6 an-taitneamh as cuid den fhearas adhmadóireachta a chur le chéile do na páistí óga le déanaí.

The “Aistear” programme involves structured teaching and learning through play. The school has invested in all kinds of resources to assist in “Aistear”. Rang 6 greatly enjoyed assembling some of the recently acquired wooden toys for our younger classes.