Rince Sean Nós

Bhí an chéad sheisiún ag na daltaí go léir ó Rang 1 go Rang 6 ar an Máirt. Rinne Irene taispeántas beag do gach rang mar thús agus ansin thaispeáin sí na céimeanna bunúsacha don rince sean nós dóibh. Ba mhór an spórt a bhí ag na buachaillí agus cailíní go léir! Beidh...

Iománaíocht le Club Setanta

Is breá leis na buachaillí agus cailíní dul amach faoin aer le camán agus clogad chun cleachtadh a dhéanamh ar a scileanna iománaíochta agus camógaíochta. The boys and girls love going out in the open air with their hurleys and helmets to practise their hurling and...

Peil le Daltaí na hIdirbhliana

Cabhraíonn siad leis na páistí i Rang 1, 2, 4 agus 5 cleachtadh a dhéanamh ar na scileanna atá acu cheana féin agus tugann siad treoir dóibh chun scileanna nua a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. They help the children in 1st, 2nd, 4th and 5th Class to practise the...

Bliots Peile

Beidh foirne ó scoileanna an bhaile ag bailiú i bPáirc an Chuilinnigh agus imreoidh siad roinnt cluichí in aghaidh a chéile agus na scileanna atá foghlamtha acu sa traenáil le déanaí á n-úsáid acu. Teams from various schools will congregrate in Dr. Cullen Park where...

“Live Well, Be Well”

Mealann an clár seo muintir na scoile chun aire a thabhairt don sláinte. Mar thús leis an gclár, bhí comórtas postaeir do gach rang.Bhuail na buaiteóirí le Séan O’ Brien, an t-imreoir rugbaí agus le Kathryn Thomas, an réalt teilifíse ag bronnadh na nduaiseanna...