Cabhraíonn siad leis na páistí i Rang 1, 2, 4 agus 5 cleachtadh a dhéanamh ar na scileanna atá acu cheana féin agus tugann siad treoir dóibh chun scileanna nua a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.

They help the children in 1st, 2nd, 4th and 5th Class to practise the football skills they already have and they demonstrate new skills for them and show they how best to implement them.