Cuairt ar an bPictiúrlann/Cinema Visit

D’fhreastail páistí ó Rang 4, 5 agus 6 an leagan Gaeilge den scanná gleoite “Rún Cheannanais Mhóir” mar chuid de Fhéile an Fhómhair, an fhéile dhá-theangach bhliantúil. Children from 4th, 5th and 6th Class attended an Irish language screening of the...

Bailte Slachtmhara/Tidy Towns

Roghnaíodh ár scoil mar bhuaiteoir na duaise seo. I dteannta thimpeallacht na scoile a choiméad soar ó bhruscar, tugaimid an-aire ghairdíní agus do chlóis na scoile. Bhí an Club Garraíodóireachta gnóthach ag plandáil bláthanna ar fud na háite chun cur le timpeallacht...

Buaiteoirí i gComórtas Ealaíne/Art Winners

Bhí triúr páistí ón nGaelscoil I measc na mbuaiteoirí sa chomórtas le hiarratais ó scoileanna ar fud an chontae. ‘Siad na buaiteoirí ná:Ruth Ní Bhraonáin, Alannah Nic Cumascaigh agus Ryan Ó Cearra Ó Scolaí. Comhghairdeas leo go léir! The Gaelscoil had no less...