Adhmadóireacht / Woodwork

Chuir Seán ceardlanna adhmadóireachta ar fáil do na ranganna sinsireacha agus bhí deis ag ranganna eile breathnú air agus é i mbun oibre. Thug sé leis bailiúchán álainn de rudaí a bhí déanta aige thar na blianta, idir lampaí agus mhíreanna meascaithe, agus iad déanta...

Marcaíocht/Rámhaíocht Horse Riding/ Rowing

Beidh an chéad iomatheoir riamh ag an nGaelscoil i gcomórtas rámhaíochta idirscoile! ‘Sí Sadhbh Ní Scolaí a bheidh ag rámhaíocht i gcomórtas faoi 14 ar son na scoile. Is daltaí meánscoile iad na hiomathóirí eile ar fad. Guímid gach rath uirthi. Ina theannta sin,...

Aonach na Gaelscoile

A leithéid de lá a bhí againn ag Aonach na Gaelscoile 2015! Faoin am gur oscail na geataí do na sluaite ar a dó a chlog, bhhí gach rud réidh, idir sheastáin agus ghníomhachtaí laistigh is lasmuigh. Bhí café na Gaelscoile plódaithe i rith an tráthnóna agus bhí scuainí...

Aonach na Gaelscoile

Tosóidh an tAonach ar 2 a chlog agus leanfaidh an spraoi ar aghaidh go dtí a 5 a chlog. Chomh maith leis na seastáin éagsúla ag a bhfuil duaiseanna den scoth le buachaint agus féiríní áille le ceannach, beidh réimse leathan d’imeachtaí lasmuigh – Rás na...