Beidh an chéad iomatheoir riamh ag an nGaelscoil i gcomórtas rámhaíochta idirscoile! ‘Sí Sadhbh Ní Scolaí a bheidh ag rámhaíocht i gcomórtas faoi 14 ar son na scoile. Is daltaí meánscoile iad na hiomathóirí eile ar fad. Guímid gach rath uirthi.

Ina theannta sin, tá iomathóir ag an nGaelscoil chomh maith i gcomórtas marcaíochta eagraithe mar chuid de na cluichí Oilimpeacha Speisialta. Bíonn Conán Ó Braonáin ag traenáil le club lonnaithe i stáblaí Pitfield i nDíseart Diarmada agus roghnaíodh é chun páirt a ghlacadh i gcomórtas i gCeannanas i gCo. Chill Chainnigh. Tá an-chuid traenála déanta aige chuige seo agus tá fhios againn go mbeidh gach duine an-bhródúil as, idir phobal na scoile, a chlann agus a thraenálaithe.

For the first time ever, An Ghaelscoil will have an entrant in inter-schools rowing! Sadhbh Ní Scolaí will row on behalf of the school in a single skulls under 14 event on our behalf. She is the only child of primary age in her group and competition will be very stiff. We wish her every success.

Another first for us in the Gaelscoil is to have an entrant in the Special Olympics Equestrian sphere. Conán Ó Braonáin rides with a club based at Pitfield stables in Castledermot and has been selected to ride at an event in Kells, Co. Kilkenny. he has been training hard for this and other equestrian events and we know he will be a credit to himself, his family and his horse-riding instructors.