Féile na Cásca/ Easter Féile

I measc bhuaicphointí na Féile, bhí Fleadh Cheoil an Chontae inar ghlac an-chuid dár bpáistí páirt. Bhí scéalaíocht, ceardlanna sa rince céilí agus sa sean-nós (le Irene Cunningham a bhí linn i mbliana), amhránaíocht, siúlóidí, comórtas buscála, siamsaíocht agus...

Ealaín na Cásca

Bhí an caighdéan thar barr agus ba dheacair buaiteoirí a roghnú. Comhghairdeas le gach duine a ghlac páirt! It was difficult to choose winners as the standard of entries was particularly high. Well done to all involved!

Aonach na Cásca/ Easter Fair

D’éirigh thar barr le hAonach na Cásca arís i mbliana, míle buíochas leis na tuismitheoirí, foireann agus comhphobal uile na scoile a d’oibrigh go dian chun lá den scoth a chur ar fáil do chách. Buíochas mór chomh maith lenár n-urraithe flaithiúla a chuir...

Aonach na Cásca

Beidh an tAonach ag tosú sa Ghaelscoil ar a dó a chlog agus leanfaidh an spraoi ar aghaidh go dtí a cúig. Cead isteach €2 do dhaoine fásta, páistí in éineacht le daoine fásta saor in aisce. The Easter Fete will begin at two o’ clock in the Gaelscoil and will...