Beidh an tAonach ag tosú sa Ghaelscoil ar a dó a chlog agus leanfaidh an spraoi ar aghaidh go dtí a cúig. Cead isteach €2 do dhaoine fásta, páistí in éineacht le daoine fásta saor in aisce.

The Easter Fete will begin at two o’ clock in the Gaelscoil and will continue until five. Admission €2 for adults while children accompanied by an adult will be admitted free of charge.