Gaeilge sa Bhaile/Irish at Home

Agus sinn ag luí isteach ar scoil arís, seans go mbeadh na foinsí thíos úsáideach. An bhfuil tú ag iarraidh níos mó a fhoghlaim faoi na hacmhainní a d’fhéadfadh cabhrú leat féin agus le do pháiste agus sibh ag gabháil trí oideachas lán-Ghaeilge le chéile? Ar an suíomh...

Tá an chéad nuachtlitir  den scoilbhliain 2021-2022 ar fáil thuas Nuachtlitir 1 2021 The first newsletter of the school year 2021-2022 may be viewed above.