Spelling Bee

Ní beacha a bhí ag crónán laistigh de an ranganna sinsearacha le déanaí ach na páistí ag ullmhú do “Spelling Bee” na scoile a bhí againn inniu. ‘Sí Ellen Ní Fhaoláin i Rang 6 a bhí ina “cráinbheach” agus rachaidh sí ar aghaidh ar son na...

Ficheall/ Chess

Tá an-éileamh i measc na ndaltaí ar an gClub Fichille agus is iontach iad na scileanna atá foghlamtha acu cheana féin.Bailíonn na buachaillí agus na cailíní le chéile gach tráthnóna Aoine faoi stiúr Eddie Uí Orcáin. Is mór an t-áthas atá orainn go bhfuil an deis ag ár...

Gaiscígh an Bhia / Food Dudes

Sa chlár Gaiscígh an Bhia, spreagtar dea nósanna ite ‘sna páistí agus mealltar iad chun breis torthaí agus glasraí a ithe ar scoil agus sa bhaile. Tá sé bunaithe ar an dea shampla a thugann na carachtair sa chlár chomh maith le blaiseadh leanúnach agus...

Seachtain na Scoileanna Caitliceacha 2014

Táimid ag ceiliúradh Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha trí roinnt imeachtaí speisialta i rith na seachtaine seo. Chuireamar tús leis le searmanas don scoil uile i Halla de Róiste. Inniu tá seanthuistí Rang 2 ag teacht ar cuairt ar an scoil agus nach iontach an lá...

Fáilte ar ais!

Cé go bhfuil furmhór na gcruinnithe tuismitheoirí thart don scoilbhliain seo, is mian linn a chur i gcuimhne daoibh gur féidir coinne a lorg le múinteoir nó leis an bpríomhoide idir seo agus deireadh na scoilbhliana má tá ceist nó buairt faoi aon ghné de shaol scoile...