Sa chlár Gaiscígh an Bhia, spreagtar dea nósanna ite ‘sna páistí agus mealltar iad chun breis torthaí agus glasraí a ithe ar scoil agus sa bhaile. Tá sé bunaithe ar an dea shampla a thugann na carachtair sa chlár chomh maith le blaiseadh leanúnach agus duaiseanna. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an gclár seo, brúigh ar na naisc thíos.

The Food Dudes Healthy Eating Programme encourages children to eat more fruit and vegetables both in school at home. It is based on positive role models (the Food Dudes characters), repeated tasting and rewards. For more information please click on the links below.

http://www.fooddudes.ie/main.html

http://www.fooddudes.co.uk/