Comhneartú/Confirmation

  Buíochas ó chroí le gach duine a chabhraigh an ócáid a dhéanamh fíor speisialta: An tAthair Conn, séiplíneach na Gaelscoile agus foireann an pharóiste, Easca, Na hiarrthóirí agus a gclann, Múinteoirí Majella agus Cian atá i mbun Rang 6, An Múinteoir Lísa,...

Féile an Fhomhair

Ba mhór an taitneamh a bhain Rang 1 as an turas chun na hamharclainne áitiúla chun an dráma ‘Jeramaí’ a fheiceáil. Ina theannta sin, ghlac trí fhoireann ón scoil páirt i Spraoicheist na Féile. Bhí deis ag daltaí Rang 1 – 6 cuairt a thabhairt ar...