Ba mhór an taitneamh a bhain Rang 1 as an turas chun na hamharclainne áitiúla chun an dráma ‘Jeramaí’ a fheiceáil. Ina theannta sin, ghlac trí fhoireann ón scoil páirt i Spraoicheist na Féile. Bhí deis ag daltaí Rang 1 – 6 cuairt a thabhairt ar choillte agus ar láthaireacha stairiúla sa cheantar agus ba mhór an sásamh a bhain na ranganna naíonán as comharthaí an fhómhair a lorg i dtimpeallacht na scoile, rud a bhí mar bhunús do shaothar álainn ealaíne sna ranganna éagsúla. Ar an ábhar sin, comhghairdeas le Lauryn Webster a sciob duais arís i mbliana sa chomórtas ealaíne a bhíonn ar siúl mar chuid d’Fhéile an Fhómhair.

The children from Rang 1 enjoyed a trip to the GBS Theatre to see the drama Jeramaí. 3 teams represented the school in the annual table quiz.The children from Rang 1-6 had the chance to visit various local woodlands and historical features. Our infant classes enjoyed exploring the school gardens and surrounding areas.These trips also formed the inspiration for some great art work! Speaking of art, congratulations to Lauryn Webster who was a prize winner again this year in the competition linked to the Festival.

And of course, it’s even better when we can use some recycled materials too! #greenschools