Aonach na Gaelscoile/School Fete

Beidh lá iontach ar fáil do chách ag Aonach na Gaelscoile ar an Domhnach seo chugainn! Leanfaidh sé ó 2-5 a chlog. Beidh imeachtaí spraoiúla ar nós Dunk Tank, Roth Mór an Iontais agus Rásaíocht Go Kart ar fáil chomh maith le go leor, leor eile. Tá léarscáil thíos a...

Céad Chomaoineach Naofa/First Holy Communion

Guímid gach beannacht orthu go léir a ghlac an Chéad Chomoineach Naofa i Séipéal an Teaghlaigh Naofa, Easca a ar an Sathairn seo caite. Míle buíochas do gach duine a chabhraigh leis an ócáid speisialta seo We wish every blessing on the children who received First Holy...

Fearas Spóirt/Sports Kit

Mórbhuíochas le Sheila Keogh, mamó Teegan, Cody agus Evan, a bhuaigh seit iomlán de gheansaithe agus de bhrístí spóirt ar son ns scoile, trí chomórtas eagraithe ag Persil. Beidh Aontas na Macléinn nuacheaptha ag dearadh na ngeansaithe speisialta seo i gcomhar le...

Gradam Naisiúnta ag “Matilda”

Thaisteal grúpa ó Rang 5 go Baile Átha Cliath in éineacht lena múinteoirí i rith an tsosa do bhronnadh na nduaiseanna.Bhí a leagan den seó “Matilda” ainmnthe do “Choireoghrafaíocht Is Fearr”. A leithéid de sceitimíní a bhí ann nuair a fógraíodh...