Guímid gach beannacht orthu go léir a ghlac an Chéad Chomoineach Naofa i Séipéal an Teaghlaigh Naofa, Easca a ar an Sathairn seo caite. Míle buíochas do gach duine a chabhraigh leis an ócáid speisialta seo

We wish every blessing on the children who received First Holy Communion in Holy Family Church Askea on Saturday last. Sincere thanks to everyone who helped make it such a lovely occasion.