Fleadh an Chontae/County Fleadh

Bhí an Fhleadh Cheoil ar siúl sa Bhuiríos i rith shaoire na Cásca i mbliana agus ghlac slua mór de pháistí ó Rang 2 – Rang 6 páirt ‘sna comórtaisí aonair agus grúpa. D’éirigh le grúpa sinsir na scoile an chéad áit a bhaint amach agus portanna ar nós...

Dance Republic

Beidh daltaí uile na scoile ag glacadh páirte i gceardlanna rince le Dance Republic ‘sna seachtainí atá le teacht. Tá go leor rinceoirí fonnmhara againn cheana féin! All of our pupils will be doing a series of dance workshops with Dance Republic over six weeks....

Aonach na Cásca/Easter Fair.

D’éirigh thar barr le hAonach na Cásca agus táimid fíor bhuíoch le gach duine a chabhraigh leis an eagrúchán roimh ré, ar an lá agus tar éis na hócáide. Buíochas mór leis an slua a tháinig chun tacaíocht a thabhairt ar an lá. Cuireadh fáilte speisialta roimh na...