Fógraí

Nuacht is Déanaí

Camógaíocht Faoi Dhíon

Camógaíocht Faoi Dhíon

Chaith baill an phainéil camógaíochta na geansaithe nua sa bhliots camógaíochta a bhí eagraithe ag Cumann na mBunscol le déanaí. D'imir na cailíní go hiontach ach níor éirigh leo an chraobh a bhaint amach an uair seo. Míle buíochas leis an Múinteoir Emma a thaisteal...

read more

Geansaithe Nua/New Jerseys

Mar go mbíonn páistí na Gaelscoile chomh gafa le réimhse leathan de chúrsaí spóirt, tá  an-áthas orainn go bhfuil trí sheit de gheansaithe nua faighte ag an scoil - seit do na buachaillí, seit do na cailíní agus seit don chispheil. Táimid fíor-bhuíoch dár n-urraithe...

read more

Scóir Chaighdeánaithe /Standard Scores

Ag teacht le scrúdaithe nua Dhroim Chonraic sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic a tugadh isteach sa chóras ag deireadh na scoilbhliana seo caite, is i bhfoirm Scóranna Caighdeánacha (Standard Scores) a bheidh na torthaí ar na scrúdaithe caighdeánacha curtha ar fáil as seo...

read more

Bord Bainistíochta na Gaelscoile/Board of Management

Ag an gcruinniú a bhí eagraithe do thuismitheoirí na scoile le déanaí, toghadh Caoimhe Uí Fhearaíl agus Mícheál Mac Eochaidh thar ceann na dtuismitheoirí. Táimid an-bhuíoch dóibh beirt! At the recent meeting organised for the parents of the school, Caoimhe Uí Fhearaíl...

read more

Aladdin Connect

Tá sé ar intinn againn tús a chur leis an gcóras seo go luath. Cuireadh litir abhaile á mhíniú agus táimid ag súil go mbeidh sé seo mar phríomh chóras cumarsáide idir scoil is baile amach anseo. Cabhróidh an córas linn gearradh siar ar pháipéarachas agus ar chostaisí...

read more

Dátaí tabhachtacha