Fógraí

Nuacht is Déanaí

Comhneartú/Confirmation

Buíochas ó chroí le gach duine a chabhraigh an ócáid a dhéanamh fíor speisialta: An tAthair Conn, séiplíneach na Gaelscoile agus foireann an pharóiste, Easca Na hiarrthóirí agus a gclann Múinteoirí Ruairí agus Mícheál atá i mbun Rang 6 An Múinteoir Lísa, stiúrthóir...

read more
Féile an Fhomhair

Féile an Fhomhair

Tá daltaí na Gaelscoile ag baint taitnimh as cuid de na himeachtaí a ghabhann leis an bhféile bhliantúil seo.
Our pupils have been enjoying some of the wide range of activities for this annual festival.

read more

Féile an Fhomhair

Ba mhór an taitneamh a bhain Rang 1 as an turas chun na hamharclainne áitiúla chun an dráma 'Jeramaí' a fheiceáil. Ina theannta sin, ghlac trí fhoireann ón scoil páirt i Spraoicheist na Féile. Bhí deis ag daltaí Rang 1 - 6 cuairt a thabhairt ar choillte agus ar...

read more

Cumann na mBunscol

Tá ár bhfoirne ag traenáil go dian, idir bhuachaillí agus chailíní, agus iad ag tabhairt aghaidh ar chomórtais pheile Chumann na mBunscol. Tá an chéad chluiche thart ag an dá fhoireann faoin dtráth seo agus imreoidh siad an dara ceann an tseachtain seo. Guímid gach...

read more

Lúthchleasaíocht/Athletics

Tugadh deis do gach páiste páirt a ghlacadh sa chomórtas bliantúil seo ina raibh rásanna a d'oir do chách. Comhghairdeas lenár bpáistí a ghnóthaigh boinn ar an lá. Is í Molly Scott, ball d'fhoireann na mban faoi 20 a bhuaigh an bonn airgid ag Craobhchomórtas an...

read more
Lúthchleasaíocht/Athletics

Lúthchleasaíocht/Athletics

Ghlac páistí ó Rang 4 – Rang 6 páirt sa chomórtas lúthchleasaíochta eagraithe ag Club Labhrais Uí Thuathail le déanaí.
Pupils from 4th to 6th class took part in the athletics meet organised by the St. Laurence O’ Toole Club.

read more

Dátaí tabhachtacha