Gaeilge sa Bhaile/Irish at Home

Agus sinn ag luí isteach ar scoil arís, seans go mbeadh na foinsí thíos úsáideach. An bhfuil tú ag iarraidh níos mó a fhoghlaim faoi na hacmhainní a d’fhéadfadh cabhrú leat féin agus le do pháiste agus sibh ag gabháil trí oideachas lán-Ghaeilge le chéile? Ar an suíomh...

Fáilte ar Ais! Welcome Back!

Tá an scoilbhliain 2022-2023 faoi lán seoil . Is léir go bhfuil  na Naíonáin Bheaga nua ag socrú isteach cheana féin. Guímid gach rath orthu agus iad  ag tosnú ar shaol na Gaelscoile. Cuirimid fáilte chroíúil rompu agus míle fáilte ar ais roimh  na ranganna eile chomh...