Comhairle na Mac Léinn

‘Siad a gcomhleacaithe féín a roghnaíonn na páistí agus is mór an pháirt a ghlacann an t-Aontas i saol na Gaelscoile. Bailíonn baill an Aontais tuairimí agus moltaí na ndaltaí agus pléitear iad ag cruinnithe rialta i rith na scoilbhliana lenár bPríomhoide. Ina theannta sin, tugann said faoi ghníomhachtaí éagsúla ar mhaithe le pobal uile na scoile.