Tuairiscí Dheireadh na Scoilbhliana

 

Déanann na páistí tástáil chaighdeánaithe (na scrúdaithe “Drumcondra”) i mBéarla, i nGaeilge agus sa Mhata ag deireadh na bliana ó Rang 1 go Rang 6.Cuirtear na torthaí abhaile i bhfoirm ” scór caighdeánaithe”  i dtuairiscí dheireadh na scoilbhliana.

Tá eolas faoi na scrúdaithe, agus conas na scóranna a thuiscint thíos.

 Triail Mhatamaitice Dhroim Conrach :

http://www.erc.ie/documents/notes_parents_dprt-r.pdf

 

 Drumcondra English Test

http://www.erc.ie/documents/notes_parents_dprt-r.pdf