Tuairiscí Dheireadh na Scoilbhliana

Déanann na páistí tástáil chaighdeánaithe (na scrúdaithe “Drumcondra”) i mBéarla, i nGaeilge agus sa Mhata ag deireadh na bliana ó Rang 1 go Rang 6.Cuirtear na torthaí abhaile i bhfoirm “STEN” i dtuairiscí dheireadh na scoilbhliana.

Míniú ar STEN

Triail Mhatamaitice Dhroim Conrach -Eolas do Thuismitheoirí

Drumcondra English Test- Notes for Parents