Buntáistí an Oideachais Dátheangaigh

Cuimsítear i measc na mbuntáistí atá aitheanta sa taighde idirnáisiúnta:

Buntáistí an Churaclaim

  1. Gnóthachtáil mhéadaithe curaclaim.
  2. Níos éasca an tríú agus an ceathrú teanga a shealbhú.

Buntáistí Cumarsáide

  1. An Dátheangachas (cumas dhá theanga a labhairt go líofa).
  2. Litearthacht i dhá theanga (léamh agus scríobh i dhá theanga).
  3. Cumarsáid níos forleithne (teaghlach, pobal, cairde, fostaíocht).

Buntáistí Cultúrtha

  1. Inchultúrú níos forleithne (ag foghlaim agus ag glacadh fút féin luachanna cultúir eile); ilchultúrachas níos doimhne; Caoinfhulaingt cultúir eile níos fearr.

Buntáistí Cognaíocha

  1. Buntáistí smaointeoireachta (cruthaitheacht, íogaireacht cumarsáide).

Buntáistí Carachtair

  1. Féinmhuinín níos airde.
  2. Diongbháilteacht féiniúlachta.

Buntáistí Airgid

  1. Buntáistí eacnamaíochta agus fostaíochta.