Áiseanna

  • Foirgneamh geal, nua-aimseartha, buan
  • Fiche seomra ranga le réimse leathan d’fhearas scoile, cláracha bána idirghríomhacha, banda leathan agus amharcléitheoirí
  • Leabharlann scoile le córas ríomhaireachta d’iasachtaí leabhar
  • Halla ilfheidhmneach le trealamh spóirt, stáitse agus córas aimplitheoireachta
  • Seomra cruinnithe, oifigí phríomhoide agus rúnaí
  • 3 sheomra tacaíocht foghlama
  • Clós faoi leith do na naíonáin is do na ranganna eile. Áit shúgartha le féar taobh leis an gclós mór
  • Dhá chúirt chispheile
  • Falla spóirt dhá thaobhach
  • Gairdín scoile agus cearca
  • Áiseanna athchúrsála le bosca muirín
  • Fód Spraoi “Astroturf”