Áiseanna

 • Foirgneamh geal, nua-aimseartha, buan
 • Fiche seomra ranga le réimse leathan d’fhearas scoile, cláracha bána idirghríomhacha, banda leathan agus amharcléitheoirí
 • Leabharlann scoile le córas ríomhaireachta d’iasachtaí leabhar
 • Halla ilfheidhmneach le trealamh spóirt, stáitse agus córas aimplitheoireachta
 • Seomra cruinnithe, oifigí phríomhoide agus rúnaí
 • 3 sheomra tacaíocht foghlama
 • Clós faoi leith do na naíonáin is do na ranganna eile. Áit shúgartha le féar taobh leis an gclós mór
 • Dhá chúirt chispheile
 • Falla spóirt dhá thaobhach
 • Gairdín scoile agus cearca
 • Áiseanna athchúrsála le bosca muirín
 • Fód Spraoi “Astroturf”