Gairdín na Scoile

Tá an chéad áit i gCeatharlach i gcomórtas na mBailte Slachtmhara buaite ag ár ngáirdín go rialta. Is toradh é seo ar an bpolasaí atá againn mar scoil maidir meas a léiriú agus le haire a thabhairt don timpeallacht. Is áis iontach é gairdín orgánach glasraí agus torthaí na scoile agus táimid de shíor ag cur leis agus á fheabhsú. Tugann cearca na scoile uibheacha úra dúinn gach maidin!

Tá ard-mholadh tuillte ag Coiste Garraíadóireachta agus ag Coiste Glas na scoile, mar atá ag an M. Brian, a eagraíonn an obair seo.